top of page

VOORWAARDEN

VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van gripoballs.com en in het bijzonder de aanbiedingen en verkoop van producten op deze site.

Wanneer u een product van deze site bezoekt of koopt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

 

1. KOPERS

 

Elke koper verbindt zich ertoe om nauwkeurige informatie te verstrekken over zijn identiteit, adres en andere gegevens die nodig zijn voor het verzenden van de goederen. Om toegang te krijgen tot de winkel gripoballs.com, moet elke koper ouder zijn dan 18 jaar en een geldig afleveradres hebben.

 

2. BESTELLINGEN

 

Een definitieve verkoop tussen jou als consument en gripoballs.com als verkoper, beheerst door deze algemene voorwaarden, komt tot stand wanneer je een bestelling plaatst op deze website.

Uw bestelling wordt als geplaatst beschouwd wanneer u de laatste stap van het bestelproces heeft doorlopen door op "bestelling plaatsen" te klikken.

Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, inclusief alle beleidsregels, zoals het privacybeleid en de retoursecties.

Mocht het voorkomen dat een product dat u heeft besteld niet leverbaar is, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

 

3. LEVERING

 

Alle leveringen worden afgehandeld door GRIPOBALLS en worden gedaan door Bpost of DHL.

Levering duurt tussen de 2 en 15 werkdagen.

 

Invoerbeperkingen, belastingen en leveringsrechten: De koper is verantwoordelijk voor het betalen van invoerrechten en belastingen van welke aard dan ook die worden geheven in het land van verblijf. De koper dient vooraf alle relevante belasting- en douane-informatie op te vragen bij een plaatselijk belastingkantoor. Er worden geen retourzendingen geaccepteerd als de opgegeven reden een weigering is om lokale belastingen en invoerrechten te betalen.

 

 

 

4. BETALING

Vooruitbetaling is vereist.

Zodra we de betaling hebben ontvangen, sturen we de artikelen op.

U kunt betalen via overschrijving of online via het internationale Paypal-platform of met een creditcard (Stripe).

 

 

5. RETOURBELEID

In overeenstemming met de wet op de consumentenbescherming (LPCM van 6 april 2010) heeft de koper 14 dagen om het terug te sturen. De koper is verantwoordelijk voor de retourzending en draagt ​​alle retourkosten (transport, verzekering, bankkosten, ...).

Artikelen moeten onbeschadigd en ongebruikt in hun verpakking worden geretourneerd.

Geretourneerde artikelen worden terugbetaald exclusief verzendkosten.

Het retouradres is:

GRIPOBALLEN

Guy Charles

Liberty Avenue, 152

1080 Brussel

Belgie

Telefoon: 0032498480983

 

Restitutie: zodra je retourzending door de winkel is ontvangen en voldoet aan ons retourbeleid, zullen we je terugbetalen via je oorspronkelijke betaalmethode.

 

 

6. VERPLICHTINGEN VAN GRIPOBALLS

 

GRIPOBALLS verbindt zich ertoe KLANTEN een professioneel en zeer veilig online platform te bieden en de hoge kwaliteit van de producten te garanderen.

 

GRIPOBALLS verbindt zich ertoe vertrouwelijke persoonsgegevens betreffende KLANTEN te beschermen.

 

 

 

7. VERPLICHTINGEN VAN KLANTEN

- De koper moet ervoor zorgen dat hij aanwezig is, of een gemachtigde, om de levering in ontvangst te nemen.

- Het stilzwijgen van de Koper bij ontvangst van het Product bevestigt de naleving van de bestelling. Als deze naleving wordt betwist, moet de koper GRIPOBALLS hiervan rechtstreeks op de hoogte brengen.

 

8. VERANTWOORDELIJKHEID

Behoudens grove nalatigheid of opzet van zijn kant, kan GRIPOBALLS niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schade die een Klant zou kunnen lijden, in het bijzonder: Verlies van exploitatie of informatie. GRIPOBALLS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige storing, uitval, vertraging of onderbreking van de toegang tot het internetnetwerk.

In elk geval zal de aansprakelijkheid van GRIPOBALLS financieel beperkt zijn tot het equivalent van de verkoopprijs.

 

 

9. ALGEMENE BEPALINGEN

GRIPOBALLS heeft de bevoegdheid om deze algemene voorwaarden te wijzigen met het oog op de ontwikkeling van haar assortiment op de markt. GRIPOBALLS kan van tijd tot tijd de code, het telefoonnummer wijzigen, hernummeren, de dienst onderbreken om operationele of onderhoudsredenen of in geval van nood of overmacht.

Persoonsgegevens met betrekking tot KLANTEN worden verzameld, geregistreerd en opgeslagen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel de AVG genoemd. De AVG is een Europese verordening die op 14 april 2016 is afgekondigd en sinds mei 2018 van kracht is.

KLANTEN hebben de rechten van toegang en rectificatie voorzien door de wet met betrekking tot de aansprakelijkheid van het GRIPOBALLS-platform.

 

10. INHOUD EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op inhoud, ongeacht of deze door ons of een andere inhoudaanbieder worden verstrekt, blijven ons exclusieve eigendom en / of dat van de andere inhoudaanbieder. We zullen zijn rechten in alle landen krachtig beschermen.

U mag de inhoud of een deel van de inhoud op geen enkele manier kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, overdragen of verkopen, reproduceren, afgeleide werken maken, verspreiden, uitvoeren, weergeven of exploiteren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door de deze overeenkomst.

U mag de inhoud alleen downloaden of kopiëren voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere kennisgevingen in dergelijke inhoud naleeft.

 

11. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Tijdens een bezoek aan de site kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan alleen een machine identificeren.

First party cookies zijn technische cookies die door de bezochte site worden gebruikt en die bedoeld zijn om de site optimaal te laten werken. Bijvoorbeeld: de instellingen die de gebruiker heeft gemaakt tijdens eerdere bezoeken aan de site, of zelfs: een formulier dat vooraf is ingevuld met de gegevens die de gebruiker tijdens eerdere bezoeken heeft gemaakt.

 

Third party cookies zijn cookies die niet van de website zelf afkomstig zijn, maar van derden, zoals een actuele marketing- of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Deze cookies vereisen de voorafgaande toestemming van de sitebezoeker - wat kan worden gedaan via een balk onderaan of bovenaan de site, verwijzend naar dit beleid, maar dit belet niet om verder te surfen op de website. site.

U kunt uw internetbrowser zo configureren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een melding krijgt als er een cookie wordt geplaatst of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via uw browserinstellingen (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat sommige afbeeldingen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

 

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

We herinneren u eraan dat persoonlijke informatie die tijdens geregistreerde transacties wordt verzameld, onderhevig is aan geautomatiseerde verwerking. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om te reageren op de verschillende online diensten die worden aangeboden door gripoballs.com en door deze algemene gebruiksvoorwaarden goed te keuren, gaat de klant akkoord met het gebruik van de gegevens die op hem betrekking hebben. We zullen uw gegevens nooit verkopen of doorgeven aan derden.

De GRIPOBALLS-klant heeft recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen hem betreffende gegevens rechtstreeks op de website via de rubriek "CONTACT" of per post door te schrijven naar GRIPOBALLS - Guy Charles - Avenue de la Liberté, 152 - 1080 BRUSSEL - België, met vermelding van achternaam, voornaam en e-mailadres.

 

 

12. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elke gerechtelijke procedure met een Klant die handelt in een professionele hoedanigheid en die voortvloeit uit de interpretatie en / of de uitvoering ervan, valt onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. Voor elke andere gerechtelijke procedure kennen de partijen de exclusieve bevoegdheid toe aan de rechtbanken in Brussel.

 

 

AVG

Tijdens een bezoek aan de site kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan alleen een machine identificeren.

First party cookies zijn technische cookies die door de bezochte site worden gebruikt en die bedoeld zijn om de site optimaal te laten werken. Bijvoorbeeld: de instellingen die de gebruiker heeft gemaakt tijdens eerdere bezoeken aan de site, of zelfs: een formulier dat vooraf is ingevuld met de gegevens die de gebruiker tijdens eerdere bezoeken heeft gemaakt.

 

Third party cookies zijn cookies die niet van de website zelf afkomstig zijn, maar van derden, zoals een actuele marketing- of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Deze cookies vereisen de voorafgaande toestemming van de sitebezoeker - wat kan worden gedaan via een balk onderaan of bovenaan de site, verwijzend naar dit beleid, maar dit belet niet om verder te surfen op de website. site.

 

 

U kunt uw internetbrowser zo configureren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een melding krijgt als er een cookie wordt geplaatst of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via uw browserinstellingen (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat sommige afbeeldingen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

 

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

We herinneren u eraan dat persoonlijke informatie die tijdens geregistreerde transacties wordt verzameld, onderhevig is aan geautomatiseerde verwerking. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om te reageren op de verschillende online diensten die worden aangeboden door gripoballs.com en door deze algemene gebruiksvoorwaarden goed te keuren, gaat de klant akkoord met het gebruik van de gegevens die op hem betrekking hebben. We zullen uw gegevens nooit verkopen of doorgeven aan derden.

De GRIPOBALLS-klant heeft recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen hem betreffende gegevens rechtstreeks op de website via de rubriek "CONTACT" of per post door te schrijven naar GRIPOBALLS - Guy Charles - Avenue de la Liberté, 152 - 1080 BRUSSEL - België, met vermelding van achternaam, voornaam en e-mailadres.

bottom of page